Wat is het?

Onze klanten - bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties - zien de wereld snel veranderen en zoeken naar handvatten om hier mee om te gaan. Om dit doel te bereiken, bieden we een gevarieerd pakket aan diensten waarmee je stap-voor-stap samen de toekomstige situatie ontwerpt.

Kenmerkend voor onze diensten is dat we een 'design-insteek' nemen. Designers bedenken veel ideeën, maken snel testgevallen en gebruiken de uitkomsten om te bepalen wat er in de volgende stap anders kan. Stap voor stap werk je op deze wijze toe naar een set veranderingen.

Het voordeel van deze design-methode is dat het in korte tijd veel informatie en energie geeft. Een ander voordeel is dat in het begin veel verschillende oplossingsrichtingen worden open gehouden. Hierdoor kom je niet in één denkspoor vast te zitten.

Met behulp van Transitie Design helpen we onze klanten hun situatie in kaart te brengen, kansen zichtbaar te maken en transities in gang te zetten. Wanneer nodig, helpen we onze klanten ook om de samenwerking met andere bedrijven of sectoren op te zoeken. Deze diensten kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden of in combinatie ingezet worden.

Onze benadering is een alternatief voor het zinloos nastreven van ‘dat ene beste idee’ ofwel de ‘silver bullit’. Wij bieden een veel krachtigere en meer gevarieerde manier om verandering te creëren. Onze drie speerpunten zijn:

'System-mapping' en patronen zoeken voor kansrijk innoveren...

'Samen strategieën ontwerpen t.b.v. systeemveranderingen

Bouwen en ondersteunen van veranderende ecosystemen

...