Wie zijn wij

Wie kunnen disciplines bij elkaar brengen en vernieuwende ideeën de wereld in helpen? Wie kunnen deelnemers stimuleren zelf ontwerper binnen hun eigen bedrijf te worden? Wij beantwoorden deze vragen met: Transitie Designers
(en misschien ben jij er ook wel één...)

Waarom Ontwerpers?

Complexe veranderprocessen kun je door verschillende 'lenzen' bekijken: sociale, technologische, economische, politieke, psychologische, ecologische, etc. Specialisten in elk van deze disciplines dragen een stukje van de puzzel bij, maar zijn niet noodzakelijk gefocust op het overkoepelende proces. Er zijn dus mensen nodig die uitzoomen en aandacht hebben voor de bewegingen van het grotere systeem zoals een sector, bedrijf, markt of gebied. Hier ligt een rol weggelegd voor een nieuw soort ontwerper: de Transitie Designer.

Van oudsher werken ontwerpers vakgebied-overstijgend, omdat er bij hun werk altijd verschillende disciplines van belang zijn: een ontwerp moet bv. zowel technologisch vernieuwend zijn, maar ook ecologisch verantwoord en economisch rendabel. Het product dat vervolgens in de wereld gezet wordt moet aan al deze criteria voldoen. Om deze reden zijn ontwerpers gericht op het betrekken van verschillende disciplines. Dit heeft nog een paar voordelen: mee-ontwerpen creëert bij de deelnemers in korte tijd veel draagvlak, energie en vernieuwing binnen de organisatie.

Tevens zijn ontwerpers altijd gericht op het afleveren van een (tastbaar) resultaat in de wereld. Lang vergaderen is in een ontwerpproces meestal niet aan de orde. De methodes zijn zijn sterkt gericht op het snel samen maken van ideeën (noem het een prototype, mockup of quick&dirty-uitprobeersel) om het vervolgens te kunnen testen. Deze wijze van iteratief maken en testen met behulp van korte feedback-loops, is uitermate geschikt voor complexe omgevingen waar veel onduidelijk is.

Ons netwerk:
We hebben een uitgebreid netwerk van facilitators, creatieven en experts opgebouwd rond verschillende onderwerpen. Deze mensen nemen regelmatig deel aan onze trajecten. Ook nodigen we iedereen met relevante expertise uit om contact met ons op te nemen over betrokkenheid.