Het Raamwerk

Transitie Design is een raamwerk dat je helpt transities in jouw omgeving te ontwerpen. Het raamwerk bevat vier aandachtsgebieden: 'Houding en Mindset', 'Nieuwe manieren van ontwerpen', 'Visies voor de toekomst' en 'Theorieën over verandering'. Samen zorgen deze gebieden ervoor dat je vanuit een degelijke theoretische onderbouwing met verschillende praktische tools aan de slag kunt. Omdat je de grote transitie in kleinere stappen vormgeeft, creëer je grip, snelheid, betrokkenheid en flexibiliteit.Ecologie van interventies

Transitie Design benadert veranderprocessen niet vanuit één denkwijze of met één tool. Er wordt juist een grote verscheidenheid aan kennis en tools gebruikt omdat dat tot breed gedragen oplossingsrichtingen leidt. Voor de helderheid is de brede basis uitgesplitst in vier domeinen, die je in de figuur hierboven kunt zien.

De bovenstaande ideeën en instrumenten helpen je om samen met je deelnemers gaandeweg een zg. 'ecologie van interventies' te ontwikkelen, m.a.w.: stapsgewijs bouw je samen met jouw mensen aan het transitie-proces. De uitkomsten van het beginproject tonen je wat de volgende projecten kunnen worden. Zo ontstaat een ecologie van projecten.

Het ‘design’-aspect van Transitie Design benadrukt dat er vooral gewerkt wordt met feedback-loops. Ontwerpers zijn namelijk gewend om heel vaak een deelproduct te maken en hierop feedback te vragen, om dit weer mee te nemen in de volgende ontwerp-stap.Anders dan bij andere iteratieve methodes als Scrum en Lean is Transitie Design geen methode waarmee je een product of dienst ontwikkelt.

Transitie Design biedt een raamwerk van tools en theorie waarmee langer lopende, complexe, veelzijdige, 'wicked' vraagstukken kunnen worden opgepakt. Het raamwerk voor Transitie Design - ontwikkeld op Carnegie Mellon University - geeft hier structuur aan.