Ontwerpend de toekomst in

De wereld om je heen verandert steeds sneller en is minder goed te voorspellen. Toch heb je in jouw bedrijf of project een manier nodig om processen (blijvend) te kunnen beïnvloeden en bijsturen. Maar de grootte van de verandering en de onderlinge verbondenheid van een aantal deelgebieden zorgen dat je niet precies weet hoe dit proces moet gaan verlopen.

Stap voor stap

Als er iemand precies had geweten hoe we met zulke situaties om moeten gaan, dan was er al lang een duidelijk stappenplan voorhanden geweest. Maar we merken steeds vaker onze lineaire oplossingen (voorspellen o.b.v. wat we eerder hebben ervaren) niet meer werken. Om deze reden gaan we steeds meer werken op de manier van ontwerpers, namelijk met feedback-loops.

We gaan niet voorspellen, maar steeds iets tastbaars maken en dit uitproberen om te kunnen zien wat er in de volgende stap nog weer aan kunnen veranderen. Dit proces is lang niet altijd duidelijk en rechtlijnig en het vraagt van ons dat we in het diepe durven te springen en ook soms kunnen zeggen:"Ok ... dit is dus niet de goede weg".

Ook zal duidelijk zijn dat niemand dit proces alleen kan doen, maar dat verschillende mensen en disciplines nodig om samen een breed gedragen oplossingen te ontwerpen. Alleen dan zien we dat er echt dingen in het systeem gaan veranderen.

Denken en doen

Wat Transitie Design in deze situatie ten eerste doet is dat zorgt dat ze goed beslagen ten ijs komt. De belangrijke kennis op gebied van systeemdenken, complexiteit, Wicked Problems, emergentie, ecologie, duurzaamheid, etc. vormen het fundament van het raamwerk.

Ten tweede gaat Transitie Design uit van een zogenaamde 'ecologie van internventies': een serie projecten waarbij de uitkomst van het ene project bepaalt wat de focus van het volgende project moet worden. Soms is er behoefte aan snelle korte ingrepen en soms wil je met een groep mensen een breder en langduriger traject doorlopen. Samen vormen deze projecten een netwerk van ingrepen die een heel systeem in beweging zetten.

Zie het als accupunctuur: je doet steeds een plaatselijke ingreep die invloed heeft op het hele systeem. Als - na even afgewacht te hebben - het effect duidelijk wordt, dan bepaal je wat de volgende stap moet zijn.