training - Bronnen

Hier staan een aantal bronnen die belangrijk zijn voor het opzetten en geven design-trajecten.

Transition Design

Terry Irwin

Terry Irwin van Carnegie Mellon University vertelt bij de Hanze Ontwerpfabriek over Transitie Design.

Een presentatie van Terry Irwin.

Philippe Vandenbroeck is een bio-engineer, filosoof en planoloog. Hijheeft veel ervaring met het uitstippelen van nieuwe paden in een nieuwe complexe wereld.

Design sessies opzetten & coachen

4MAT

Het 4MAT model beschrijft hoe mensen leren in termen van het waarnemen en verwerken van informatie. Door hier bij het geven van instructie en trainingen rekening mee te houden, kun je mensen met verschillende leerstijlen tegelijkertijd bedienen.

Klik hier voor een nederlandstalige website waarin de 4Mat methode besproken wordt.

Logische niveau's van Dilts

(Ook wel logische niveau's van Bateson genoemd).

Klik hier voor een website waar de piramide van Dilts wordt behandelt en bijbehorende voorbeeld-vragen worden gegeven.

Het NLP Communicatiemodel

Klik hier voor een website waar het NLP-Communicatiemodel wordt behandelt.

Modellen voor Design en Ondernemerschap

Effectuation

Saras Sarasvathy is een Associate Professor of business administration aan de Darden School of Business. Ze heeft vooral onderzoek gedaan naar ondernemerschap en wat succesvolle ondernemers zo succesvol maakt.

Design Thinking