Bob Kolsters's blog

Ontwikkelrecht transitie case

Bob Kolsters's picture

Ontwikkelrecht

In deze Ontwerpfabriek-promo krijg je in vogelvlucht het transitie-project Ontwikkelrecht te zien. Het project ontwerpt nieuwe oplossingen voor het grote aantal kinderen in Nederland dat buiten het onderwijs valt en noodgedwongen thuiszit.

Om toe te werken naar een nieuwe status-quo is het nodig alle partijen rondom deze uitdaging mee te laten ontwerpen aan de oplossingen.

Het Nut van Systems-Mapping

Bob Kolsters's picture

Ons hele land - nee … de hele wereld - is uit haar groef. Dit geldt ook voor mij, mijn familie, mijn werk, mijn sociale leven, etc. Dit voelt onbestendig, spannend, een beetje beangstigend en ook ben ik wel erg nieuwsgierig naar de inzichten op langere termijn. Want deze situatie lijkt ook een reality-check te worden voor de keuzes en handelingen die we dag-in-dag-uit als vanzelfsprekend zagen. Denk aan vergaderen, forenzen, wandelen, examineren, verzorgen, boodschappen doen, etc.
Deze nieuwe situatie zie ik ook als kans om een vraag te onderzoeken waarmee ik langer rondloopt. Ik werk al redelijk wat jaren met bedrijven en andere opdrachtgevers. Maar hoe krijg ik meer zicht op de wijze waarop nog grotere systemen zoals bv. economie, gezondheidszorg, financiën, politiek, de sociale sector en de voedsel sector tegenwoordig vervlochten zijn?

Ontwerpend de toekomst in

Bob Kolsters's picture

De wereld om je heen verandert steeds sneller en is minder goed te voorspellen. Toch heb je in jouw bedrijf of project een manier nodig om processen (blijvend) te kunnen beïnvloeden en bijsturen. Maar de grootte van de verandering en de onderlinge verbondenheid van een aantal deelgebieden zorgen dat je niet precies weet hoe dit proces moet gaan verlopen.

Subscribe to RSS - Bob Kolsters's blog